Esittely

”Tärkeintä on ihminen, onnellisinta on elää kotonaan”

Taustavoimat
Savonlinnan Iltakoti ry:n perustajiin kuului v. 1981 joitakin yksityishenkilöitä, Savonlinnan kaupunki ja Savonlinnan Haka Oy, joka tunnetaan tänään YH-Itä-Savo Oy:nä. Nykyisin jäseninä ovat edellisten lisäksi mm. paikalliset veteraaniyhdistykset ja suurimmat poliittiset kunnallisjärjestöt.

Toimintaperiaatteet
Savonlinnan Iltakoti ry:n sääntöjen mukaisesti yhdistyksen tarkoitus ei ole voiton tai muun taloudellisen hyödyn hankkiminen. Vuokrat määräytyvät aravasäännösten mukaan, omakustannusperiaatteella.

Savonlinnan Iltakoti ry tarjoaa turvallista ja virikkeellistä asumista vanhuksille, vammaisille ja erityisryhmille. Iltakodin asuinkiinteistöt on suunniteltu ja rakennettu niin, että ne mahdollistavat itsenäisen ja turvallisen elämän omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Iltakoti tarjoaa asukkailleen myös kotihoitopalvelua arkisin.

Hallinto
Yhdistyksen kokous kokoontuu keväisin ja syksyisin päättämään tärkeimmistä asioista. 

Yhdistyksen syyskokous valitsee hallituksen, johon kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi-kahdeksan jäsentä, joista kaksi on asukasjäseniä. Vuoden 2017 hallitukseen kuuluvat:

Hannele Kojo,
puheenjohtaja
Antti Leskinen, 
varapuheenjohtaja
Kari Kiiski
asukasjäsen
Kaija Kokkonen,
asukasjäsen
Paavo Forss,
jäsen
Terttu Valonen,
jäsen
Hannu Nykänen,
jäsen
Liisa Raatikainen,
jäsen
   

Asuinkiinteistöt
Savonlinnan Iltakoti ry:llä on kymmenen vuokra-asuntokiinteistöä ympäri Savonlinnaa. Kiinteistöissä on yhteensä 269 asuntoa. Lisäksi Iltakodilla on Asunto Oy Savonlinnan Venlassa kuusi vuokra-asuntoa.

Asuntojen käyttöaste vuonna 2016 oli 99%.  

Asukkaiden sosiaalisen, fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin lisäämiseksi kiinteistöistä löytyvät tilat kokoontumista ja viriketoimintaa varten. Liikuntaa, viriketoimintaa ja terveydenhoitopalveluja järjestävät sekä Iltakodin oma henkilökunta ja asukkaat että eri sidosryhmät ja vapaaehtoiset.

Kerhotilat ovat myös paikallisten yhdistysten ja asukastoimikuntien käytettävissä.

Iltakodin palvelutalot

Palvelutalo Rosina valmistui keväällä 1993 ja siinä on 29 vuokra-asuntoa, 2015 valmistuneessa Hoivakoti Jooseppissa on 36 vuokra-asuntoa. Asukkaat ostavat tarvitsemansa hoiva-, kodinhoito- ja ruokapalvelut Sosterin ostopalvelusopimuksella.

Henkilökunta
Iltakodin palvelutaloissa työskentelee noin kuusikymmentä hoiva-alan ammattilaista ja Rosinan keittiössä kaksi-kolme ravitsemusalan osaajaa. Yhdistyksellä on lisäksi oma kirjanpitäjä, Isännöitsjä/asukassihteeri ja toiminnanjohtaja. 

Tytäryhtiöt
Savonlinnan Iltakoti ry konserniin kuuluu Iltakoti Oy, joka vastaa konsernin hoivapalveluista Hoivakoti Joosepissa ja Pavlelutalo Rosinassa sekä Savotek Oy, joka tarjoaa kiinteistönhuoltoa, siivousta ja kiinteistöjen teknisiä palveluja.